Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for www.klostercafeen-aarhus.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Cookies

Ved besøg på vores hjemmeside lagres cookies på din enhed hvori er registreret tidspunkt og dato for besøget samt din IP-adresse på det pågældende tidspunkt og hvilken browser (Firefox, Chrome, etc.) der er blevet brugt til at vise hjemmesiden. Disse cookies indeholder ingen personfølsomme oplysninger. Disse cookies udløber efter 24 timer.

Disse cookies lagres udelukkende med henblik på at gøre hjemmesiden så lettilgængelig som muligt på de mest brugte platforme, således at oplevelsen af hjemmesiden altid bliver en ensartet oplevelse uanset om man ser den på en computerskærm eller en smartphone/tablet.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Vi begrænser så vidt muligt brugen af indlejret indhold der er sporbart.

 

Privatlivspolitik for KlosterCaféen

KlosterCaféen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som gæst gør brug af KlosterCaféen, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved KlosterCaféens behandling af dine personoplysninger. KlosterCaféen behandler personoplysninger om dig i henhold til denne privatlivspolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til KlosterCaféen deles med The Rocket Science Group LLC (”MailChimp”) der er databehandler.

MailChimp er en service der bruges ved udsendelse af ugens menu, nyhedsbreve og relevante kundetilbud pr. email.

 

1. Hvornår indsamler og anvender KlosterCaféen dine personoplysninger

KlosterCaféen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

  • Når du melder dig som modtager af ugemenuen.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige kundetilbud. I denne forbindelse indsamler MailChimp alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn og emailadresse. Dit navn og din emailadresse udveksles med MailChimp for at kunne tilsende kunderelevante tilbud og nyhedsbreve.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket til modtagelse af ugens menu, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til KlosterCaféen.

 

2. Hvornår videregiver KlosterCaféen dine personoplysninger

KlosterCaféen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

  • MailChimp; eller
  • ​offentlige instanser hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til modtagelse af ugens menu samt nyhedsbreve.

3. Hvordan beskytter KlosterCaféen dine personoplysninger

KlosterCaféen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. KlosterCaféens sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og KlosterCaféen kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå KlosterCaféens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du?

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som KlosterCaféen behandler om dig, kan du rette henvendelse til Thomas Unterschlag, på thomas@klostergade.dk eller telefonnummer 86 19 25 30.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger KlosterCaféen behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode KlosterCaféen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at modtagelse af ugens menu samt nyhedsbreve fra KlosterCaféen er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i KlosterCaféens ugemenus tilmeldingsblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som modtager af ugens menu samt nyhedsbreve. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. Dette betyder i praksis at du afmeldes fra modtagelse af ugens menu samt evt. nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid afmelde dig modtagelsen af ugens menu og nyhedsbreve via linket nederst i din senest modtagne mail med ugens menu.

 

5. Hvor længe opbevarer KlosterCaféen dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos KlosterCaféen gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom tilsendelse af ugens menu samt nyhedsbreve), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (KlosterCaféen) og databehandler (MailChimp) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.​

 

6. Hvad sker der, når KlosterCaféen ændrer denne privatlivspolitik

KlosterCaféen opdaterer kontinuerligt denne privatlivspolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at KlosterCaféen løbende vil opdatere og ændre denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver KlosterCaféen dig besked via e-mail eller telefon. Den til enhver tid gældende version af denne privatlivspolitik kan rekvireres ved at kontakte KlosterCaféen på thomas@klostergade.dk.

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores privatlivspolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

KlosterCaféen

Klostergade 37

8000 Aarhus C.

Mail: thomas@klostergade.dk

Tlf.: 86 19 25 30

Træffetid på telefonen: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 9.00 – 12.00

Personlig henvendelse: mandag, tirsdag onsdag og torsdag, kl. 10.00 – 12.00

Ferie og helligdage undtaget.

Rev. 23. maj, 2018