KlosterCaféen på Århus Kræmmermarked 2012

KlosterCaféen på Århus Kræmmermarked 2012

I dagene 17., 18., 19. og 20. maj (også kendt som Kr. Himmelfarts-ferien) er der det traditionsrige årlige kræmmermarked på Tangkrogen arrangeret af Lions Club.
Som det var tilfældet i 2010, så er KlosterCaféen i år igen repræsenteret med en stand.

Vi håber at mange vil kigge forbi vores stand hvor der bl.a. vil være mulighed for at købe vores hjemmelavede marmelader med hjem eller få en snak med os om det at være frivillig – det kunne jo være, at det var noget for dig?

Vi ses på Århus Kræmmermarked!