Indvielse af loftet

Indvielse af loftet

Tirsdag d. 21. august, kl. 10.00 var der officiel indvielse af KlosterCaféens nye loft der har været samlet ind til igennem længere tid. Der er blevet foretaget lydmålinger i caféen før sommerferien og hen over sommeren er der så blevet hængt lyddæmpende materiale op i loftet. Senere er det også meningen at der skal hænges lyddæmpende tekstilbaner op på væggene.

Lyden er hørbart sænket og det er nu muligt at føre en samtale med sidemanden uden at skulle råbe som sad de i en anden kommune. Det er vi meget glade for!

Ved samme lejlighed fik KlostergadeCentret overrakt 60.000 kr. fra Ensomme Gamles Værn til et projekt om telefonkæder for enlige, hjemmeboende pensionister. Pengene blev overrakt af biskop Kjeld Holm.
Stort tillykke med det!