Formanden for KlostergadeCentret trækker sig

Formanden for KlostergadeCentret trækker sig

Formand for KlostergadeCentret, og medlem af styregruppen i KlosterCaféen, Sigfred Lauridsen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet. Sigfred Lauridsen meddeler, at årsagen er helbredsproblemer.
Sigfred har hen over sidste halvdel af 2012 haft flere hospitalsindlæggelser.

Fra KlostergadeCentrets side beklages formandens afgang, men både bestyrelse og ansatte udtrykker forståelse for prioriteringen.

Der er grund til at takke Sigfred Lauridsen for hans engagement, energi og kreativitet i hans tid i KlostergadeCentret.

Inger Danielsen er formand frem til generalforsamlingen den 17. april.